#HẠNG: TUYỂN THỦ

 • Tặng 10 video đào tạo content viết. Trị giá 2.000.000 VNĐ 
 • Tặng 21 video hướng dẫn viết bài. Trị giá 1.000.000 VNĐ
 • Tặng hành trình rèn luyện: 30 ngày cân bằng THÂN - TÂM - TRÍ. Vô giá
 • Tham gia nhóm Zalo Coaching + Hỗ trợ viết bài.
 • Cam kết có sự chuyển hóa 

ĐĂNG KÝ NGAY

Cảm ơn bạn !::hoten::! đã đăng ký khóa học
Content CHÂN - THIỆN - MỸ
Vui lòng đăng ký gói phù hợp với nhu cầu của bạn

Không, cám ơn. Tôi đăng ký gói miễn phí

Hoàn tất đăng ký

Xác nhận

Đăng ký thông tin

Chỉ nhận
200 vé

Giá: 700.000 VNĐ

 • Tham gia nhóm Zalo Coaching VIP+ Hỗ trợ viết bài
 • Học thêm 1 buổi + Coach 1/1

#HẠNG: TINH HOA

 • Tặng 10 video đào tạo content viết. Trị giá 2.000.000 VNĐ 
 • Tặng 21 video hướng dẫn viết bài. Trị giá 1.000.000 VNĐ
 • Tặng 8 video BÍ MẬT CHUYÊN GIA BA GỐC. Trị giá 2.000.000 VNĐ
 • Bộ sách trưởng thành cùng vĩ nhân. Trị giá 360.000 VNĐ
 • Tặng hành trình rèn luyện: 30 ngày cân bằng THÂN - TÂM - TRÍ.   Vô giá 
 • Tham gia nhóm Zalo Coaching VIP+ Hỗ trợ viết bài.

ĐĂNG KÝ NGAY

Giá: 2.000.000 VNĐ

Cam kết: Chuyển hóa mạnh mẽ PHÁT TRIỂN Thành CHUYÊN GIA

Chỉ nhận
30 vé

Đăng ký trước: 29/09/2022 

Học phí giảm 20%

 560.000 VNĐ

Đăng ký từ 30/9 - 03/10/2022

Học phí:

 700.000 VNĐ

Đóng link

24h:00

Ngày 3/10/2022

Đăng ký trước: 29/9/2022 

Học phí giảm 20%

 1.600.000 VNĐ

Đăng ký từ 30/9 - 3/10/2022

Học phí:

 2.000.000 VNĐ

Đóng link

24h:00

Ngày 3/10/2022

  TỔNG TRỊ GIÁ: 10.360.000 VNĐ nay chỉ còn: 
  TỔNG TRỊ GIÁ: 3.700.000 VNĐ nay chỉ còn: 
 • ĐẶC BIỆT: Học thêm 4 buổi coach 1:1. Trị giá 3.000.000 VNĐ 

CAM KẾT 700.000 VNĐ

ĐẶC BIỆT: nhập ngay mã COMBO4TH để GIẢM 50% học phí với nhóm đăng ký từ 4 người

ĐẶC BIỆT: nhập ngay mã COMBO4TT để GIẢM 50% học phí với nhóm đăng ký từ 4 người