#COMBO 1: TUYỂN THỦ

 • Tặng 10 video đào tạo. Trị giá 2.000.000 VNĐ
 • Tặng 21 video hướng dẫn viết bài. Trị giá 1.000.000 VNĐ
 • Tặng khóa chánh kiến sức khỏe ( 21+7). Trị giá 500.000 VNĐ
 •  Nhóm rèn luyện + Coach hỗ trợ
 • Tham gia nhóm Zalo Coaching + Hỗ trợ viết bài.
 • Cam kết có sự chuyển hóa

ĐĂNG KÝ NGAY

Cảm ơn bạn !::hoten::! đã đăng ký khóa học
Content Cảm Xúc Lan Tỏa Hạnh Phúc

Không, cám ơn. Tôi đăng ký gói miễn phí

Chúng tôi có thêm gợi ý tốt hơn nếu bạn nâng cấp vé tham dự
Sẽ có nhiều giá trị hữu ích hơn.

Hoàn tất đăng ký

Xác nhận

Đăng ký thông tin

Chỉ nhận
200 vé

+ Cam kết :700.000 VNĐ

Giá: 500.000 VNĐ

#COMBO 2: TINH HOA

 • Tặng 10 video đào tạo. Trị giá 2.000.000 VNĐ
 • Tặng 21 video hướng dẫn viết bài. Trị giá 1.000.000 VNĐ
 • Tặng khóa chánh kiến sức khỏe ( 21+7). Trị giá 500.000 VNĐ
 •  Nhóm rèn luyện + Coach hỗ trợ
 • Bộ sách trưởng thành cùng vĩ nhân. Trị giá 360.000 VNĐ

ĐĂNG KÝ NGAY

4 buổi coach 1:1 - Trị giá 3.000.000 VNĐ 

 • Tham gia nhóm Zalo Coaching VIP+ Hỗ trợ viết bài
 • Học thêm 1 buổi + Coach 1/1

+ Cam kết :700.000 VNĐ

Giá: 2.000.000 VNĐ

Cam kết: Chuyển hóa mạnh mẽ PHÁT TRIỂN Thành CHUYÊN GIA

Chỉ nhận
20 vé

Đăng ký trước: 30/6/2022 

Học phí giảm 20%

 400.000 VNĐ

Đăng ký từ 30/6 - 3/7/2022

Học phí:

 500.000 VNĐ

Đóng link

20:00

Ngày 3/7/2022

Đăng ký trước: 30/6/2022 

Học phí giảm 20%

 1.600.000 VNĐ

Đăng ký từ 30/6 - 3/7/2022

Học phí:

 2.000.000 VNĐ

Đóng link

20:00

Ngày 3/7/2022